Kdo jsme?

Naše webová adresa je: https://www.webly.cz a představuje společnost Webly, což je studio pro tvorbu webových stránek a eshopů. Webly poskytuje digitální marketing a S.E.O služby.

Naším cílem je pomoci českým společnostem a jednotlivcům adaptovat se na digitální věk.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – EU

Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost nové evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Webly, v souladu s ustanoveními výše uvedeného nařízení, dodržuje veškeré zásady ochrany osobních údajů pro své činnosti. Na základě tohoto nařízení, potřebujeme Váš výslovný souhlas s držením a obecným zpracováním (uchovávání, registrace, organizace, záznamy, struktura, přizpůsobení, vyhledávání, vyhledávání informací, zpracování, uchování, korelace nebo kombinace dokončení, změny, opravy, nebo smazání) vašich údajů. Z tohoto důvodu Vás žádáme o odsouhlasení / aktualizaci vašich osobních údajů, pro zveřejnění následujícího:

Uchovávané osobní údaje:

Webly disponuje s informacemi, které jsou naprosto nezbytné pro spolupráci (jméno, adresa, e-mailová adresa, číslo pevné linky nebo mobilního telefonu, povolání, IČO, DIČ).

Účel zpracování:

Webly uchovává Vaše osobní údaje jako údaje zákazníka, v rámci smlouvy mezi námi. Dále je používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali ohledně nových produktů / služeb naší společnosti, a také k tomu, abychom vám poskytli relevantní informace / materiály nebo jakoukoli novou nabídku, nebo návrh spolupráce.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme a kde:

Vaše osobní údaje jsou bezpečně uloženy v databázi Webly, kterou udržujeme v naší infrastruktuře, a jsou uchovávány po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb mezi námi.

Vaše práva:

Webly plně respektuje vaše práva podle evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (G.D.P.R.) a informuje vás, že kdykoli můžete:

-Požádat o informace, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a další informace o provedeném zpracování
-Požádat o opravu svých nepřesných osobních údajů, nebo o jejich doplnění
-Požádat o vymazání, omezení zpracování údajů, které se vás týkají, nebo odmítnutí jakékoli zpracování.
– Chcete-li uplatnit některá ze svých práv, nebo požádat o jakékoli informace týkající se ochrany Vašich osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na e-mailové adrese: privacy@webly.cz

Zavolejte nám na +420 514141561 nebo nás kontaktujte zde sales@webly.cz a získejte naši nabídku.